شهر حیوانات

کبوتر امپراتور سر خاکستری

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر امپراتور سر خاکستری

کبوتر امپراتور سر خاکستری - این کبوتر بومی کوهستان مرکزی منطقه سولاویزی در کشور اندونزی می باشد سر و گردن و سینه پرنده به رنگ خاکستری می باشد اما بال ها به رنگ سبز متالیک است شکم و زیر دم پرنده نیز به رنگ قهوه ای است دم پرنده به رنگ خاکستری است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,