گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

کبوتر وانگا

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر وانگا

کبوتر وانگا - در جنگل های نمناک و سواحل و زمین های کوهستانی با ارتفاع 1200 متر جنوب شرقی استرالیا و جنوب شرقی گوینزلند و نیوساوت ولز و ویکتوریا زندگی می کند طول بدن این پرنده 38 سانتی متر است کبوتر ماده دو تخم بزرگ سفید می گذارد و مدت خوابیدن بر روی تخم 18 روز است جوجه ها به سرعت رشد نموده و در طی چهار هفته بال و پر در می آورند اما تا 3 الی 4 هفته بعد همچنان وابسته به والدین خود باقی می مانند سر و گلوی پرنده سفید رنگ و پس سر و گردن و سینه و پشت و بال ها و دم پرنده به رنگ آبی تیره و شکم به رنگ سفید است و خال های آبی رنگی در لا به لای رنگ سفید آن دیده می شود

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,

کبوتر وانگا