باشگاه پرورش سگ البرز پیام

کبوتر خاکی منقار کلفت

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر خاکی منقار کلفت

کبوتر خاکی منقار کلفت - نام دیگر این پرنده کبوتر جنگلی کبوتر خاکی خاکستری کبوتر خاکی سنگ لوح است در بیشه ها و زمین های پست تا ارتفاع 600 متر در جزیره پاپوان و سالاواتی و گینه نو زندگی می کند طول بدن این پرنده بالغ بر 33 سانتی متر است و سر گردن سینه و قسمت قدامی شکم پرنده به رنگ سرمه ای روشن و یا خاکستری است بال ها و دم به رنگ قهوه ای تیره و قسمت خلفی شکم به رنگ سفید است چشم ها به رنگ سرخ است و منقار پرنده در مقایسه با منقار سایر انواع کبوتر کلفت تر است و پرنده نام خود را از این صفت گرفته است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,