باشگاه پرورش سگ البرز پیام

کبوتر مسافر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر مسافر

کبوتر مسافر - نام دیگر این پرنده کبوتر وحشی و کبوتر مهاجر است طول بدن این پرنده به 39 تا 41 سانتی متر می رسد یکی از شایع ترین کبوترها در جهان می باشد و برآورد می شود که تعداد این نوع کبوتر در ایالات متحده آمریکا بالغ بر پنج میلیارد قطعه باشد و به صورت گله های عظیمی دیده می شوند که در محدوده ای به عرض 6/1 کیلومتر و طول 500 کیلومتر پراکنده می شوند و عبور آنان ممکن است که چندین روز به طول بکشد در خلال تابستان در بخش های شمالی آمریکا و در شرق کوه های روکی زندگی می کنند و در فصل زمستان در جنوب ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,