آگهی خرید سگ

توله هاسکی نر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

توله هاسکی نر

توله هاسکی نر دارای خلق و خو سگی آرام و بازیگوش می باشد پرورش یافته در مجوعه کاملا بهداشتی زیر نظر دکتر دامپزشک

توله هاسکی

,

هاسکی

,

توله هاسکی ماده

,

توله هاسکی نر

,