پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

توله ژرمن ماده

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

توله ژرمن ماده

توله ژرمن ماده ازشیر مادر خود تغذیه کرده واز لحاظ بدنی و جسمانی نیزبا شرایط و توانائی عالی می باشد با سوایق درمان واکسن خورده

توله ژرمن

,

ژرمن

,

توله ژرمن ماده

,

توله ژرمن نر

,

توله ژرمن ماده