آگهی خرید سگ

ژرمن ماده

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

ژرمن ماده

ژرمن مادهژرمن ماده جهت مولد گیری بهترین وخالص تر سگ ژرمن با زیبایی بی نظیر سلامت مورد تائید پرورش سگ ژرمن وفروش توله ژرمن اصیل

ژرمن ماده

,

ژرمن نر

,

توله ژرمن

,

توله ژرمن نر

,

توله ژرمن ماده

,