شهر حیوانات

پرورش سگ شکار

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

پرورش سگ شکار

پرورش سگ شکارسگ شکار به همراه شکارچی با سکوت کامل بد از شلیک شدن تفنگ به دنبال شکار رفته و آن را برای صاحبه خود می آورند به راحتی شکار را که در رودخانه افتاده یا در جایی که چشم انسان از پیدا کردن ان محروم است پیدا کرده و به صاحب باز میگردند این سگها با قلادهای الکترونیکی کنترل از فاصله های ۱ تا ۲ مایلی دستور میگیرن روش جستجو با شناسایی خون شکار زخمی میباشد این سگها قادر هستند شکار را قبل از شکار شدن بترسانند و به سمت شکارچی تغیر مسیر دهند

مرکز پرورش سگ

,

مرکز پرورش سگ نگهبان

,

مرکز پرورش سگ گارد

,