آگهی خرید سگ

پرورش سگ جستجو گر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

پرورش سگ جستجو گر

پرورش سگ جستجوگرسگ جستجوگر به صورت عمومی جهت همه کاری استفاده میشود به عنوان مثال در زندانها بد از فرار زندانی با بو کردن وسایل زندانی یا تختخواب ان شروع به جستجو در صحراها یا مناطق بسیار بزرگ میکند

مرکز پرورش سگ

,

مرکز پرورش سگ نگهبان

,

مرکز پرورش سگ گارد

,