آگهی خرید سگ

پرورش سگ مسیریاب کوهستان

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

پرورش سگ مسیریاب کوهستان

پرورش سگ مسیر یاب کوهستانسگ مسیر یاب این گونه سگ در خدمت جنگلبانان به شناسایی کوهستانها و به کمک کوهنوردان جهت پیدا کردن مسیر صحیح تربیت میشوند این نمونه قادر است مسیر بسیار طولانی را بدون توقف حرکت کند و شناسایی مناطق از طریق بوی خاک ان منطقهبرایشان امکانپذیر است

مرکز پرورش سگ

,

مرکز پرورش سگ نگهبان

,

مرکز پرورش سگ گارد

,