گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

سگ سرابی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

سگ سرابی

سگ سرابی - این سگ ها قادرند تمام نژادهای سگ های ایرانی و خارجی را به راحتی شکست دهند در زمان های گذشته از این سگ به خاطر مبارزه خوبش با خرس ها – گرازها و حیوانات وحشی و نترس بودن برای نگهبانی از گله ها و خانه های خود استفاده می کردند – سگ سرابی در نسل های قدیم معمولا پای عقب دارای یک ناخن اضافه در ساقه پا می باشد سگ سرابی این سگ ها دارای قدمت خیلی زیادی در ایران هستند و به نام ماستیف ایرانی یا آناتولی شپهرد نیز شناخته میشود و به گفته خیلی ها سرمنشا نژادهای کانگال و قفقازی این سگ می باشد و به نظر شخصی من منطقه آذربایجان ایران – شوروی – ترکیه در زمان های گذشته و بین جنگهای منطقه ای و تصرفات مقطعی در هر دهه و مرزبندی امروزی آذربایجان بین سه کشور فوق تقسیم گردیده و به مرور زمان و وضعیت آب هوایی و نوع تکثیر با هم اندک تفاوتی دارند و تمام این نژادها منطقی تر این است که بگوئیم سگ آذربایجانی و تراکم بیشتر آن در کشور ایران شهرستان سراب می باشد

فروش سگ سرابی

,

سگ سرابی

,

خرید سگ سرابی

,

سگ سرابی