شهر حیوانات

فروش سگ شکاری

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش سگ شکاری

فروش سگ شکاری - اولین پوینترهایی که ازآنها ثبت رسمی به عمل آمده است درحدود سال 1650 میلادی درانگلستان ظاهرشدند یعنی سالها قبل ازآنکه تفنگ و آموزش با تفنگ مطرح گردد مسابقه با گری هوندها در آن زمان یکی از ورزشهای مورد علاقه به حساب می آمد و ازاولین جمعیت های پوینتر برای شناسائی خرگوش ها استفاده می گردید اما دراوایل قرن 18 و درحدود سال 1711 با ارائه تفنگ توجه اکثر شکارچیان ورزشی به این سگ های مو کوتاه و قابل آموزش با تفنگ جلب گردید سگ شکار ی پوینتِر اولین نژادی است که به منظور شکار از آن استفاده شد پوینتِزهای امروزی برای شکار با تفنگ کاملا تخصص یافته هستند اندامهای حرکتی چابک قابل انعطاف و عضلانی با تمام هماهنگی های لازم و انرژی فراوان باعث سرعت مقاومت و توانایی این حیوان گردیده است

سگ شکار

,

سگ شکارچی

,

فروش سگ شکاری

,