آگهی خرید سگ

جنگ سگ ها

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

جنگ سگ ها

جنگ سگ ها این گونه گزارش ها دلخراش وغم انگیز هستند نبرد سگ ها در سایری ازنقاط جهان رواج دارد البته در کشورهای غربی این کار به طور پنهانی انجام شده و در برخی از کشورهای دیگر از جمله افغانستان جزو تفریحات عمومی است مسلما ما نیز با به جنگ انداختن دو حیوان با یکدیگر و فقط به قصد تفریح مخالف هستیم از گذشته های بسیار دور جنگ سگ ها, جنگ خروس, جنگ شترها , جنگ قوچ ها وغیرو در جوامع مختلف رواج داشته است عکس از جنگ سگ ها در کابل را برای این گزارش انتخاب کرده ایم

جنگ سگ ها

,

نبرد سگ ها

,

عکس جنگ سگ ها

,