باشگاه پرورش سگ البرز پیام

مطالب حیوانات خانگی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

مطالب حیوانات خانگی

مطالب خواندی حیوانات خانگی تعلیم سگ ها برای تشخیص سرطان سگ ها بوسیله کشیدن نفس یک فرد می توانند بفهمند که آیا فردی مبتلا به سرطان است یا خیر به گزارش مجله Cancer therapies پس از آموزش چند هفته ای یک سگ خانگی هم اکنون او قادر است سرطان ریه و سینه را چه در مرحله آغازین باشد چه در مرحله پیشرفته با بو کشیدن نفس بیمار تشخیص دهد پزشکان بر این باورند که در بازدم بیماران مبتلا به سرطان سینه و ریه نشانه هایی از مواد بیوشیمیایی وجود دارد سلولهای سرطانی تولیدات زائد متابولیسمی مختلفی نسبت به سلولهای عادی ساطع می کنند و تفاوت بین این تولیدات متابولیسمی آنچنان بزرگ و گسترده است که بوسیله حس بویایی قوی سگ ها قابل تشخیص است

مطالب حیوانات

,

مطالب حیوانات خانگی

,