پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

جایگاه حیوانات کبوتردرایران باستان

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

جایگاه حیوانات کبوتردرایران باستان

جایگاه حیوانات کبوتر در ایران باستان بعضی از انواع پرندگان در ایران باستان جزو آفریدگان فراسویی وآسمانی پنداشته می شده اند تقدس در میان پرندگان بارزی چون عقاب - کرکس یا شاهین، جغد و کلاغ مشاهده می شود که بعدها حتی در کتاب ها وادیان باستانی نام آنها به چشم می خورد پرندگانی مانند کلاغ در آیین میترایسسم وعقاب یا شاهین وکرکس وجغد در کتاب مقدس زرتشتیان واما بعدها کبوتر در آیین واعتقادات مسلمانان ، که شاید اعتقادی به تقدس آن نداشته باشند ولی همواره از آن به عنوان پرنده ای مظلوم یاد می شود به طوری که در مکان های مقدس مانند حرم مطهر امام رضا کبوتران را مورد لطف ومرحمت خود قرار داده وگاهی برای طلب حاجت خود گندمی نذر این کبوتران می کنند تا همواره این پرندگان مظلوم شاهد شفاعت عاشقان امام رضا وخدایشان باشند اما گاهی تصویر کبوتری خونین را در کنار شهدا می بینیم وحتی این تصاویر در حسینیه ای نظیر حسینیه قنادها در سبزوار نقش شده است که در بالای تصویر کبوتر نوشته شده است ای وای حسین کشته شد اشاره ای به مظلومیت امام حسین (ع)

,

جایگاه حیوانات کبوتردرایران باستان