باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش سگ ژرمن – DOG POLICE

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش سگ ژرمن – DOG POLICE

فروش سگ ژرمن - کاراین سگ های پلیس بدین گونه است که دنبال مظنون کرده و مانع فرار آنها می شوند و آنها را تحویل افسران پلیس می دهند معمولاً برای این کارازسگ نژاد ژرمن شیپرد German Shepherd استفاده می شود این نژاد ژرمن شپرد یک نژاد بسیار با وفا از لحاظ جثه و اندازه تنوع زیادی داشته و دارای بدنی قوی عضلانی و چالاک است و بسیار باهوش با سرعت و انعطاف پذیری بسیار مناسبی که دارد می تواند از موانع مختلف عبور کرده و در ماموریت هایی که حرکت و مانور برای انسان دشوار است مورد استفاده قرار گیردسگ ها در دو مرحله مقدماتی و تخصصی آموزش های لازم را برحسب توانمندی هایی که دارند فرا می گیرند آموزش مقدماتی یک ماه و آموزش های تخصصی سه ماه به طول می انجامد عمر مفید سگ برای استفاده در ماموریت و عملیات ها پنج سال است و بعد از اتمام این مدت از این سگ ها برای نسل کشی، تولید مثل و فعالیت های پشتیبانی استفاده می شود لباس های مخصوصی برای این سگ ها به منظور جلوگیری از هر گونه آسیبی در نظر گرفته شده است

فروش سگ ژرمن – DOG POLICE

,

فروش سگ ژرمن – DOG POLICE