پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

 مربی تربیت سگ رامین عبازاده

تعبیر خواب بوتیمار

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب بوتیمار

بوتیمار – دیدن بوتیمار به خواب رزق و روزی است و مال حلالی که از زن به بیننده خواب می رسد اگر در خواب ببیند بوتیمار راگرفت تعبیر این است که به قدر آن از زن مال و روزی یابد اگر دید بوتیمار را کشت و از گوشت آن خورد تعبیر این است که به قدر آن از اموال زن بدست آورد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب بوتیمار