آگهی فروش سگ وآگهی حیوانات خانگی قیمت خریدوفروش سگ نژاد سگهای اصیل وفروش سگ خانگی سگ پلیس سگ گرگی خرید سگ خانگی مربی تربیت سگ باکسر سرابی پامرانیان تریر شیتزو مالینویز ماستیف بولداگ دوبرمن روتوایلر فقفازی هاسکی پیت بول ژرمن شپرد گریت دین فروش جوجه تیغی تربیت سگ خانگی

آگهی خرید سگ

تعبیر خواب خر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب خر

خر – دانیال ع دیدن خر در خواب بخت و بزرگواری مرد است و نیکی و بدی خر به بخت بیننده ی خواب مربوط می شود اگر ببیند خری را مال او شد یا به خانه ی او آمد و او آن را گرفت و بست تعبیر این است که در نعمت و خیرات به روی وی گشاده شود و از غم و اندیشه رستگار گردد اگر خران بسیار ببیند تعبیر این است که خیر و نعمت و مال او افزایش یابد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب خر