آگهی فروش سگ وآگهی حیوانات خانگی قیمت خریدوفروش سگ نژاد سگهای اصیل وفروش سگ خانگی سگ پلیس سگ گرگی خرید سگ خانگی مربی تربیت سگ باکسر سرابی پامرانیان تریر شیتزو مالینویز ماستیف بولداگ دوبرمن روتوایلر فقفازی هاسکی پیت بول ژرمن شپرد گریت دین فروش جوجه تیغی تربیت سگ خانگی

آگهی خرید سگ

تعبیر خواب خروس

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب خروس

خروس- ابن سیرین اگر کسی به خواب ببیند که خروس داشت که متعلق به اوست تعبیر این است که مردی عجمی را بنده زاده ی اوست مغلوب سازد اگر ببیند خروس را کشت یعنی که بر خادم و بنده پیروز شود اگر دید با خروس جنگ میکرد یعنی این است که با مردی عجمی مصاحبت و همنشین شود اگر از خروس به وی گزندی رسید یعنی از آن مرد به وی آسیبی رسداگر جوجه خروسی یافت یا کسی به او داد تعبیر این است که پسری کوچک به دست آورد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب خروس