آگهی فروش سگ وآگهی حیوانات خانگی قیمت خریدوفروش سگ نژاد سگهای اصیل وفروش سگ خانگی سگ پلیس سگ گرگی خرید سگ خانگی مربی تربیت سگ باکسر سرابی پامرانیان تریر شیتزو مالینویز ماستیف بولداگ دوبرمن روتوایلر فقفازی هاسکی پیت بول ژرمن شپرد گریت دین فروش جوجه تیغی تربیت سگ خانگی

آگهی خرید سگ

تعبیر خواب کبوتر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب کبوتر

کبوتر- دیدن کبوتر در خواب ازدواج است جابر گوید اگر در خواب ببیند کبوتری داشت غایبش از سفر باز آید اگر دید کبوتری در خانه ی او مرد تعبیرش همین است اگر دید تعداد زیادی کبوتر در خانه داشت صاحب فرزندان بسیار شود و مال فراوانی حاصل کند بهترین کبوتر در خواب سفید و سبز است

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب کبوتر