پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

تعبیر خواب کبوتر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب کبوتر

کبوتر- دیدن کبوتر در خواب ازدواج است جابر گوید اگر در خواب ببیند کبوتری داشت غایبش از سفر باز آید اگر دید کبوتری در خانه ی او مرد تعبیرش همین است اگر دید تعداد زیادی کبوتر در خانه داشت صاحب فرزندان بسیار شود و مال فراوانی حاصل کند بهترین کبوتر در خواب سفید و سبز است

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب کبوتر