آگهی فروش سگ وآگهی حیوانات خانگی قیمت خریدوفروش سگ نژاد سگهای اصیل وفروش سگ خانگی سگ پلیس سگ گرگی خرید سگ خانگی مربی تربیت سگ باکسر سرابی پامرانیان تریر شیتزو مالینویز ماستیف بولداگ دوبرمن روتوایلر فقفازی هاسکی پیت بول ژرمن شپرد گریت دین فروش جوجه تیغی تربیت سگ خانگی

آگهی خرید سگ

تعبیر خواب خرچنگ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب خرچنگ

خرچنگ- ابن سیرین خرچنگ در خواب مردی بدخوی فرومایه و کینه دار بود اگر ببیند خرچنگی گرفت تعبیر این است که با شخصی بداخلاق و دون پایه مصاحبت دارد و از وی اندک فایده میبرد اگر ببیند خرچنگ را کشت یا از خود دور انداخت یعنی از همنشینی مردی بدخوی و فرومایه جدا شود اگر گوشت خرچنگ می خورد یعنی او به اندازه ی آن به سبب شغل پست از جایی مال به دست آورد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب خرچنگ