پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

آگهی خرید سگ

تعبیر خواب گوسفند

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب گوسفند

گوسفند- دیدن گوسفند در خواب دلیل غنیمت است اگر دید گوسفند می چراند بر قومی سروری می کند اگر دید تعداد زیادی گوسفند دارد و دانست که مالک آنهاست یعنی نعمت بسیار حاصل کند اگر ببیند گوشت پخته ی گوسفند می خورد به قدر آن غنیمت یابد اگر گوسفند را کشت تعبیر این است که بر دشمن پیروز شود و مال او را بخورد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب گوسفند
Fatal error: Call to undefined function html_footer() in /home/petdata/public_html/index.php on line 109