آگهی فروش سگ وآگهی حیوانات خانگی قیمت خریدوفروش سگ نژاد سگهای اصیل وفروش سگ خانگی سگ پلیس سگ گرگی خرید سگ خانگی مربی تربیت سگ باکسر سرابی پامرانیان تریر شیتزو مالینویز ماستیف بولداگ دوبرمن روتوایلر فقفازی هاسکی پیت بول ژرمن شپرد گریت دین فروش جوجه تیغی تربیت سگ خانگی

آگهی خرید سگ

تعبیر خواب مار

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب مار

مار- مار به خواب دلیل دشمنی پنهان است اگر در خانه ببیند دلیل بر دشمن خانگی است اگر در صحرا ببیند دشمن بیگانه است اگر با مار جنگ کرد با دشمن خصومت کند اگر مار بر وی چیره شد تعبیرش این است که دشمن بر وی غالب شود و بر عکس اگر گوشت مار خورد دلیل است به شاهی رسد اگر او را دو نیم کرد یعنی مال دشمن خورد اگر ماری مرده دید یعنی از آفتی در امان ماند اگر دید ماری از وی بگریخت دلیل بر ضعف دشمن اوست اگر مارهای سیاه بیند یعنی دشمن وی زیاد باشند

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب مار