پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

تعبیر خواب موش

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب موش

موش- تعبیرش زنی است به ظاهر عفیف و پاکدامن ولی در باطن فاسق و بدکردار اگر بیند موشی گرفت زنی چنین بگیرد اگر دید موش های بسیار در خانه ی او جمع شدند و همه یکرنگ بودند یعنی به قدر موش ها زنانی در خانه جمع شوند تعبیر موش خانگی و موش صحرایی یکسان است

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب موش