باشگاه پرورش سگ البرز پیام

نژاد سگ پر طرفدار درایران

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

نژاد سگ پر طرفدار درایران

مدارک و نقاشی های به دست آمده از قرن 16 میلادی سگ های کوچکی را نشان می دهند که شبیه به شیر می باشند در قرن 17 این نژاد از وطن خود یعنی تبت چین برده و در آنجا پرورش یافت اجداد او را نژادهای لهاساآپسو و پیکینیز تشکیل می دهند بعدها شیتزو سگ محبوب امپراتور چین گردید و نام شیتزو shin tzu در چین از سگ شیری lion dog می آید سالیان زیادی چینی ها از فروش و یا هدیه آنها به غرب خودداری می کردند اولین جفت از آن در سال 1930 به انگلستان وارد شد و در سال 1946 به ثبت رسید

نژاد سگ پر طرفدار درایران

,