پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

آگهی خرید سگ

رفتار سگ هنگامی که خوشحال است

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

رفتار سگ هنگامی که خوشحال است

هنگامی که یک سگ خوشحال است تمام بدن او نرم است و هنگامی که دم خود را می جنباند تمام بدن او نیز به همراهش تکان می خورد گوش نرم و افتاده است آرام نفس نفس می زند حرکت چشم هایش نیز ملایم است در حقیقت با تمام حرکات و رفتارهایش به شما می گوید من خوبم من خوشحالم

رفتار سگ هنگامی که خوشحال است

,

رفتار سگ هنگامی که خوشحال است
Fatal error: Call to undefined function html_footer() in /home/petdata/public_html/index.php on line 109