پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

رفتارسگ نگران و یا مضطرب است

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

رفتارسگ نگران و یا مضطرب است

تصور کنید یک روز شما سگ خود را برای پیاده روی بیرون برده اید که ناگهان با سگ دیگری در آن محل برخورد می کند اگر با آن سگ غریبه باشد و او را نشناسد به احتمال زیاد دچار نگرانی و اضطراب می شود در این لحظه رفتاری که از خود نشان می دهد سفت و محکم نگه داشتن دم و تکان دادن آن در همان حالت است بدون اینکه حرکتی به بدن خود بدهد اینگونه تکان دادن دم سگ ها به ما می گوید من دارم فکر می کنم که باید چه کاری انجام دهم ممکن است به همراه این تکان دادن دم آن را عمودی رو به بالا نگه دارد که نشان دهنده اعلام خطر کردن و تشدید هشدار است اگر عصبی تر شود ممکن است گوش های خود را کشیده به سرش نزدیک تر کند و کمی سریع تر نفس نفس بزند

رفتارسگ نگران و یا مضطرب است

,

رفتارسگ نگران و یا مضطرب است