آگهی خرید سگ

رفتار سگ هنگامی که ترسیده است

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

رفتار سگ هنگامی که ترسیده است

محققان می گویند بیشتر صاحبان سگ اغلب علایم ترس را در سگ خود با احساس شرم یا گناه اشتباه می گیرند فرض کنید شما از محل کار به خانه برگشته اید و سگ خود را در حین انجام کار اشتباهی مانند پاره کردن بالشت ها پیدا می کنید یا ممکن است کفش جویده شده خود را در اطراف ببینید به احتمال زیاد با صدای بلند و محکم به توبیخ کردن او پرداخته و او را سرزنش خواهید کرد

رفتار سگ هنگامی که ترسیده است

,