گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

رفتار سگ هنگامی که خشمگین است

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

رفتار سگ هنگامی که خشمگین است

اگر زمانی که از منزل دور هستید و سگ شما در خانه تنها مانده است ممکن است وسایل خانه را به هم ریخته یا پاره کند احتمالا شما تصور می کنید او به علت کینه توزی یا از روی لجبازی این کار را انجام داده استاما علت اصلی این کار سگ ها چیست اکثر سگ ها از تنها مانده در خانه می ترسند و با این کار اضطراب خود را از جدا شدن و تنهایی نشان می دهند برخی دیگر احساس می کنند توجه کافی از صاحب خود دریافت نمی کنند در واقع صاحب آنها زمانی برای تمرین و بازی با او نمی گذارد

رفتار سگ هنگامی که خشمگین است

,

رفتار سگ هنگامی که خشمگین است