باشگاه پرورش سگ البرز پیام

رفتار گربه نوشیدن آب از توا لت فرنگی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

رفتار گربه نوشیدن آب از توا لت فرنگی

به احتمال زیاد مشاهده کرده اید که گربه ها چگونه و با چه زحمتی در گوشه ای نشسته و بدن خود را با دقت تمیز می کنند پس چرا او که با این همه مشگل خود را تمیز نگه داشته است می خواهد از توالت فرنگی آب بنوشد هنوز هیچ کس مطمئن نیست چرا گربه ها این کار را انجام می دهند شاید از آن رو که آب توالت فرنگی به علت داشتن سیفون تازه تر از آب راکد است ممکن است خنک تر بوده و مزه تازه تری داشته باشد اگر مواد پاک کننده شیمیایی را در مخزن سیفون می ریزید بهتر است مراقب باشید مسموم نشود البته مزه آب تغییر کرده و گربه تمایلی به نوشیدن از آن نخواهد داشت اگر همچنان به کار خود ادامه می دهد بهتر است همیشه در پوش توالت را بگذارید

رفتار گربه نوشیدن آب از توا لت فرنگی

,