باشگاه پرورش سگ البرز پیام

رفتار گربه چنگ زدن وسایل

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

رفتار گربه چنگ زدن وسایل

ممکن است ببینید گربه شما شلواری را که به تازگی خریده اید نخ کش کرده و شما تصور می کنید از روی لجبازی بوده است مطﻤﺌن باشید او از این کار منظور بدی نداشته است آنها هنگامی که در کنار شما می نشیند دست یا پای شما را نوازش می کند این بدان معناست که گربه شما احساس آرامش امنیت و راحتی می کند و برای نشان دادن محبت این کار را انجام می دهد در این حین ممکن است پنجه هایش به لباس یا مبلمان گیر کند و آنها را نخ کش کند از طرفی دیگر به طور غریزی برای بازی کردن و جدا کردن لایه های قدیمی ناخن هایش دوست دارد پنجه هایش را بر روی الیافی مانند پادری یا رو مبلی بکشد شما با تهیه وسایلی مانند اسکرچر مانع از چنگ زدن آن به وسایل خانه خود شوید

رفتار گربه چنگ زدن وسایل

,