شهر حیوانات

افسردگی در سگ ها

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

افسردگی در سگ ها

افسردگی در سگ یک بیماری روانی ناشی از عوامل محیطی ویا فیزیولوژیک است از آنجا که ما نمی توانیم با حیوانات صحبت کنیم باید همراه با معاینات دامپزشکی به دنبال سرنخ هایی برای تشخیص باشیم نشانه های افسردگی در سگ ها بسیار شبیه به علایم افسردگی در انسان است علل افسردگی در سگ ها می تواند به دلایل گوناگونی ایجاد شود به عنوان مثال مرگ یا فقدان یکی از اعضای خانواده یک انسان یا یکی دیگر از حیوانات خانگی می تواند باعث افسردگی شود تغییرات ناگهانی معمول مانند صاحب جدید و یا محیط زندگی جدیدنیز می تواند سگ ها را فسرده کند

افسردگی در سگ ها

,