پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

بروز مشکلات رفتاری در پرندگان خانگی و راهکارهای پیشنهادی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

بروز مشکلات رفتاری در پرندگان خانگی و راهکارهای پیشنهادی

بسیاری از پرندگان خانگی به دلیل بی توجهی ما به نیازهای آنها دچار مشکلات رفتاری مکی شوند از جمله مشکلاتی که پرندگان ممکن است به آنها دچار شوند می توان به گاز گرفتن جیغ کشیدن پرکنی و هراس اشاره کرد پرندهایی که گاز می گیرند می تواند تمام خانواده و هر کس دیگری که در دسترس او است را تهدید کند پرنده ای که جیغ می کشد می تواند کاری کند که سرپرستش را به خاطر شکایت همسایه ها از خانه بیرون کنند پرندهایی که پرهای خود را می کنند در واقع به خود آسیب می زنند و پرندهایی که دچار هراس باشند نیز ناگهان طوری رفتار می کنند که گویی حتی افراد آشنا شکارچیانی مرگبار هستند مشکلات رفتاری زمانی ایجاد می شوند و توسعه پیدا می کنند که نیازهای مقدماتی و اولیه پرنده برطرف نشود این احتیاجات شامل تغذیه متوازن و درست آب آشامیدنی تمیز سرپناه و اسکان دهی مناسب و راحت خواب کافی و همچنین تعادل اجتماعی مناسب است زمانی که این احتیاجات به شکل شایسته برطرف گردد آسان تر می تواند مشکلات رفتاری پرنده را حل نمود و یا حداقل آنها را کنترل کرد مانند – اندازه قفس – موقعیت و محل قفس – ارتفاع قفس – ارتفاع و روی شانه قرار دادن -

بروز مشکلات رفتاری در پرندگان خانگی و راهکارهای پیشنهادی

,

بروز مشکلات رفتاری در پرندگان خانگی و راهکارهای پیشنهادی