پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

 مربی تربیت سگ رامین عبازاده

اندازه قفس پرندگان

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

اندازه قفس پرندگان

قفس های بیش از حد کوچک یا مشکل رایج در نگهداری از پرندگان خانگی هستند و استرس ایجاد می کنند حداقل اندازه قفس برای پرندگان بزرگ 1 تا 2/1 برابر طول دو بال پرنده در حالت باز است هم برای پهنای قفس و هم عمق و هم ارتفاع توجه داشته باشید که این حداقل اندازه و برای استفاده موقتی است نه برای استفاده همیشگی این اندازه حداقلی فضای لازم برای کش دادن بدن باز کردن کامل بالها و حرکت کردن در قفس بدون آسیب دیدن پرهای بال یا دم توسط میله های قفس را در اختیار پرنده قرار می دهد

اندازه قفس پرندگان

,

اندازه قفس  پرندگان