گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

نکاتی در مورد دندان ها در اسب

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

نکاتی در مورد دندان ها در اسب

یکی از راه های مرسوم برای تعیین سن اسب بررسی مرحله سایش و تغییرات داندان است بررسی دندان اسب حین خرید اسب کاری ضروری است اسبی که فاقد داندان های سالم و طبیعی است در تغذیه با مشکل مواجه خواهد شد و در نتیجه شرایط بدنی مناسبی هم نخواهد داشت و فعالیت تولید مثلی مادیان هم به شدت کاهش خواهد یافت اسب فاقد دندان سالم و طبیعی نیازمند رسیدگی دامپزشکی ویژه و جیره غذایی خاص خود می باشد همه دندان های اسب به جز داندان نیش از نوع تاج بلند hypsodont می باشند یعنی در سرار طول زندگی رشد می کنند اما دندان نیش فقط در نریان های بالای 5 سال رشد می کند مشابه داندان های انسان و گوشتخواران از نوع تالج کوتاه brachydont می باشد

نکاتی در مورد دندان ها در اسب

,

نکاتی در مورد دندان ها در اسب