شهر حیوانات

شناخت قناری

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

شناخت قناری

قناری به عنوان یک همراه و همدم ریشه عمیقی در روح و روان ایرانیان دارد شاید به دلیل اعتقادات مذهبی این پرنده سهم پررنگی پیدا کرده است به هر صورت قناری ها مانند سگ ها بیش از 200 نژاد پرورشی دارند که هر نژاد با ارزش برای یک مهارت و یا ظاهر خاص پرورش داده می شود انواع نژاد قناری قناری - قناری سفید خالص - قناری سرخ - قناری رسمی بلند - قناری جیبر – قناری گلاستر – قناری یورکشایر – قناری نوروویچ – قناری فری – قناری لیزارد –

شناخت قناری

,