آگهی خرید سگ

بیماری سالک یا لیشمانیوز

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

بیماری سالک یا لیشمانیوز

لیشمانیوز یا سالک یکی از بیماری های انگلی شایع در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان بوده و تهدیدی برای سلامت عمومی محسوب می شود انواع بیماری به صورت ضایعات پوستی و احشابی بروز میکند نوع جلدی به دو شکل خشک و مرطوب مشاهده می شود سازمان جهانی بهداشت بیماری لیشمانیوز را در ردیف شش بیماری مهم انگلی گرمسیری دنیا معرفی کرده است

بیماری سالک یا لیشمانیوز

,