گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

محرومیت از خواب پرندگان

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

محرومیت از خواب پرندگان

بسیاری از پرندگانم خانگی رایج خواستگاه استوایی دارند این پرندگان در حالت طبیعی 10 تا 12 ساعت تاریکی را در تمام طول سال تجربه می کنند طوطی های بالغ باید شب ها 10 الی 12 ساعت خواب مناسب داشته باشند اگر پرنده شما در اتاق نشیمن خانه یا در محلی نگهداری می شود که مجبور است شب ها پا به پای شما تا نیمه شب بیدار بماند بهتر است این وضعیت را ادامه ندهید و قفس پرنده را هر شب با غروب افتاب به یک اتاق یا محل خلوت و تاریک منتقل کنید

محرومیت از خواب پرندگان

,

محرومیت از خواب  پرندگان