باشگاه پرورش سگ البرز پیام

نشانه های وجود انگل در گربه

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

نشانه های وجود انگل در گربه

بسیاری از افراد فکر می کنند گربه های خانگی از در گیری با انگل ها در امان هستند اما کاملا اشتباه است به طور مثال گربه های خانگی به راحتی به کک که نوع انگل خارجی است در گیر می شوند و این انگل می تواند سبب انتقال کرم های نواری شوند که متاسفانه کک ها در زمستان نیز فعال هستند و پیدا کردن انها روی بدن گربه بسیار مشکل است توجه نشانه های وجود انگل – اسهال – گرسنگی مداوم – خستگی و بیحالی – وجود کرم در مدفوع – استفراغ – کاهش اشتها – کم خونی – وجود خون در مدفوع

نشانه های وجود انگل در گربه

,