پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

قلمرو طلبی در گربه ها

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

قلمرو طلبی در گربه ها

پیشگیری و درمان مشکلات ناشی از این رفتار در گربه های خانگی به طور کلی انگیزه گربه های نر در قلمرو طلبی از گربه های ماده بیشتر می باشد قلمرو طلبی در مواردی مانند شکار . تهیه غذا . جفتگیری وبه خصوص نگهداری چند گربه در یک خانه اهمیت ویژه ای پیدا میکند تعیین قلمرو در گربه ها به دو روش صورت می پذیرد – روش اول پر خاشگری » این رفتار بیشتر در جهت دفاع از قلمرو صورت می پذیرد – روش دوم » نشانه گذاری این رفتار وابسته به فرومون ها می باشد گربه ها در سه نقطه از بدن – صورت – دم – بین پنجه ها دارای 17 نوع فرمون هستند که از انها در نشانه گذاری استفاده میکنند – انواع رفنتارهای نشانه گذاری شامل – استفاده از مدفوع – مالیدن خود به اطراف – اسپری کردن – پنجه کشیدن

قلمرو طلبی در گربه ها

,

قلمرو طلبی در گربه ها