پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

کرم قلب سگ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کرم قلب سگ

اولین گزارش ها در مورد کرم قلب سگ مربوط به حدود 100 سال پیش میشود و از گربه اوایل دهه 1920 گزارش شده است ار ان به بعد عفونت اکتسابی با کرم قلب در گربه ها و سگ ها یک مسئله بالبینی مشخص و جهانی محسوب می شود علی رغم بهبود روش های تشخیصی روش های پیشگیری مناسب افزایش دانش دامپزشکی و آگاهی صاحبان حیوانات خانگی هنوز این مشکل در سگ ها ی خانگی در بسیاری از نقاط جهان دیده میشود بیماری کرم قلب یک مسئله کشنده و جدی در سگ و سایر گونه های پستانداران شامل روباه – گرگ – فرت – شیر دریایی – و به ندرت انسان می باشد کرم های در سرخ رگ ها و ریه ها و طرف راست قلب زندگی می کنند و نام نمونه درگیر کننده سگ و گربه dirofilaria immitis می باشد کرم قلب ماده بلغ تا 35 سانتی متر می تواند رشد کند

کرم قلب سگ

,

کرم قلب سگ