پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

تاریخچه دامپزشکی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تاریخچه دامپزشکی

افزایش باور نکردنی تعداد دانشکده های دامپزشکی در بیست ساله اخیر افزایش یافته است دامپزشکی دانشی تجربی است که به شناخت درمان و پیشگیری بیماری های حیوانات اهلی و درمان سایر حیوانات می پردازد در این رشته همچنین به بیماری های با عامل مشترک بین انسان و حیوان نیر پرداخته به طور خلاصه بتوان گفت دامپزشکی علم تجربی سلامت زندگی انسان ها است دامپزشکی دانشی کهن است در ایران قدیم از دامپزشک به نام بیطار یاد میشد وازه انگلیسی دامپزشکی veterinarian برای اولین بار توسط توماس براون در سال 1646 به کار گرفته شد

تاریخچه دامپزشکی

,

تاریخچه دامپزشکی