باشگاه پرورش سگ البرز پیام

خرگوش کوتوله

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

خرگوش کوتوله

خرگوش کوتوله حوضه کلمبیا کوچکترین خرگوش در شمال امریکاست که نه تنها در ناحیه از ایالات واشنگتن در حوضه کلمبیا یافت می شود از انجا که در مکان خاصی زندگی می کند این گونه در معرض خطر از دست دادن زیستگاه بر اثر آتش سوزی است در سال 2003 خرگوش کوتوله در فهرست گونه های در خطر انقراض قرار گرفت جهت بهبود زیستگاه این گونه برنامه های اصلاحی انجام گرفت که باغ وحش اورگان دانشگاه ایالتی واشنگتن پارک حیات وحش شمال غربی USFWS و سازمان های دیگر حیات وحش با یکدیگر همکاری داشتند

خرگوش کوتوله

,