پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

مار نماد زمین و اسرار زیر زمین

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

مار نماد زمین و اسرار زیر زمین

سرخ پوستان مار را که به نظرشان تجسم ظلمات و شهریار آتش درون است افسون می کنند و برای آنکه قوای اسرار آمیز جهان زیرین با آنان از در صلح و آشتی در آیند می کوشند تا بر مار چیره شوند و رامش کنند لاورنس این مار را در کتاب خود چنین توصیف می کند در قلب زمین مار بزرگی در میان آتش خفته است کسانی که در معادن زیر زمین به کار مشغولند گرمی و عرق بدن این مار و جنبیدنش را حس می کنند این آتش آتش حیاتی زمین است زیرا حیات دارد مار جهان سترگ است صخره ها فلس های پیکرش هستند و بر فلس های پیکرش درخت می روید

مار نماد زمین و اسرار زیر زمین

,

مار نماد زمین و اسرار زیر زمین