پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

طولانی ترین دوره بارداری یک جانور

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

طولانی ترین دوره بارداری یک جانور

سمندر سیاه آلپ با نام علمی Salamandra atra یک سمندر سیاه براق است که در شرق و مرکز رشته کوه های آلپ و در بلندی ها در بالای 700 متر یافت می شود سمندر بزرگ سال بالغ به 90 تا 14 سانتی متر درازای آن است طول عمر آنها کمتر از 10 سال است این جانور یک دوزیست و زنده زا است البته با این فرق عجیب که بچه های ان از درون تخم هایشان داخل شکم مادر بیرون می آیند جانوری که در درون شکم تخم می گذارد و بچه خود را در همان جا از تخم بیرون می آورد این سمندر دارای طولانی ترین دوره بارداری است و سمندر بعد از یک دوره بارداری طولانی آن ها را می زاید طول سمندر بالغ به 90 تا 14 سانتی متر می رسد و طول عمر آن کمتر از 10 سال است این جانور دوزیست زنده زا است البته با این فرق عجیب که بچه های آن از درون تخم هایشان درون شکم مادر بیرون می آیند ولی سمندر بعد از یک دوره بارداری طولانی که در بلندی های 650 تا 1000 متر به 2 سال و در ارتفاعات 1600 تا 1700 متری به 3 سال می رسد آن را می زاید سمندر سیاه آلپ طولانی ترین دوره بارداری را در میان سایر جانوران دیگر دارد

طولانی ترین دوره بارداری یک جانور

,

طولانی ترین دوره بارداری یک جانور