پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

شناخت راکون

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

شناخت راکون

شناخت راکون در منطقه تالش گیلان شناسایی و معرفی گردید چنین به نظر می رسد که این حیوان از مراکز تکثیر و پرورش راکون در جمهوری آذربایجان به ایران وارد شده اند در سال های اخیر و پراکندگی راکون ها به علت همه چیز خوار بودن شبگرد بودن زمستان خوابی تولید مثل بالا و نداشتن دشمنان طبیعی به سرعت افزایش یافته و در بسیاری از مناطق استان گیلان و حتی اطراف اماکن مسکونی پراکنده شده اند گزارش هایی در مورد مشاهده این حیوان در استان مازندران نیز وجود دارد راکون ها در این مناطق به محصولات کشاورزی و باغات میوه تخم و جوجه های پرندگیان و درختان خساراتی وارد می سازند که مسلما در سال های آتی بسیار افزایش خواهد یافت ولی مهمترین خطری که از جانب راکون انسان ها را تهدید می کند حساسیت این حیوان به بیماری هاری است که با توجه به حضور آنها در اطراف اماکن مسکونی می تواند به صورت خطری جدی در آتیه مطرح گردد

شناخت راکون

,

شناخت راکون