گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

نمایشگاه بین المللی بازداری

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

نمایشگاه بین المللی بازداری

در ابوظبی در مجموعه ای به نام الفرسان چیزی شبیه نمایشگاه ترتیب داده شده بود برای هر یک از کشورها غرفه ای اختصاص داده بودند تا هر آنچه را که فرهنگ و دستاوردها و صنایع دستی شان می خواهند به نمایش و عرضه بگذارند بعضی از غرفه ها شبیه چادرهای محلی کشورها بود مثلا چادری که برای ترکمن ها و مغول ها درست کرده بودند و یا چادر سرخپوستی که در کنار غرفه کانادا بر پا بود تنها غرفه ای که هیچ نماینده ای در آن حضور نداشت غرفه افغان ها بود در عوض پاکستانی ها با حضور فعال شان در همه عرصه ها جای خالی آنها را هم پر کرده بودند به خصوص با نواختن موسیقی پاکستانی که البته بی شباهت به موسیقی افغانی نبود و بسیار مورد توجه قرار گرفته بود البته نماینده ای از شمال امریکا نیز با نواختن سازی که آدم را به دشت های گسترده و بوفالوها و چادرهای سرخپوستان بومی امریکا می برد هر از گاهی رنگی دیگر به حال و هوای شرکت کنندگان می داد و البته اتریشی ها با نواختن شیپورهای خاصی که برای همه شنیدنی و البته بیشتر دیدنی بود

نمایشگاه بین المللی بازداری

,

نمایشگاه بین المللی بازداری