آگهی خرید سگ

بیمارستان پرندگان شکاری

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

بیمارستان پرندگان شکاری

بیمارستانی برای پرندگان شکاری در ابوظبی با سالن انتظار اتاق رادیولوژی بخش مراقبت های ویژه اورژانس بازدارخانه قرنطینه موزه و ساختمان فرهنگی و ... رییس این بیمارستان خانم مارگیت مولر یک آلمانی است که افتخارات و جوایز بین المللی بسیاری تا کنون کسب کرده است این بیمارستان 15 سال است که افتتاح شده و هر ساله پذیرای حدود 9000 پرنده شکاری است البته لازم به یادآوری است که این مرکز انحصاری نیست و تمام حیوانات خانگی از همه اقشار برای درمان پذیرفته می شوند

بیمارستان پرندگان شکاری

,