پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

هوش و استفاده از ابزار در حیوانات

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

هوش و استفاده از ابزار در حیوانات

ما تنها موجودات روی زمین نیستیم بلکه فقط به خاطر هوشمان از دیگر موجودات پیشی گرفته ایم ما در واقع با هوش ترین جانوران بر روی زمین هستیم شاید بقیه جانوران به اندازه ما یاهوش نباشند ولی معنی این حرف این نیست که کودن هستند تحقیقات زیادی بر روی میزان هوش جانوران انجام شده است بسیاری از این منابع را بررسی کردیم و به نتایج بسیار جالبی رسیدیم در نتایج به دست آمده اینکه دلفین و موش و به طور عمومی پستانداران موجودات باهوشی هستند قابل انتظار بود ولی اینکه هشت پا از جمله حیوانات باهوش روی زمین باشد کمی دور از انتظار بود

هوش و استفاده از ابزار در حیوانات

,

هوش و استفاده از ابزار در حیوانات