آگهی خرید سگ

هوش سگ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

هوش سگ

سگ و گربه در میان حیوانات بهترین دوست انسان هستند بسیار تربیت پذیر و قادر هستند دستورات انسان را درک کرده و اطاعت کنند سگ ها می توانند چهره انسان هایی را که ملاقات می کنند به خاطر بسپارند آنها می توانند رادیو و تلویزیون را تشخیص دهند بسیار حساس و حسودند و به خاطر داشته باشید که اگر صدمه به آنها بزنید تا پایان عمرشان فراموش نخواهند کرد

هوش سگ

,